Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kalite Elçileri

Araş. Gör. ÖZLEM ÖZMEN GÜMÜŞ