2018-2019 AKADEMİK YILI

SINIF DANIŞMANLIKLARI

 

1. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi Selda UYGUR

2. Sınıflar: Arş. Gör. Dr. Meltem CAN

3. Sınıflar: Dr. Öğr. Üyesi M. Oğuzhan KUŞOĞLU 

4. Sınıflar: Doç. Dr. Hasan KAYA