TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Yaşar ŞENLER

 

 

                       BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                                                         BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

                                                                                                                                 Dr. Öğr. Üyesi M. Oğuzhan KUŞOĞLU