TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Yaşar ŞENLER

 

 

                       BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI                                                         BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

                                                                                                                                 Yrd. Doç. Dr. M. Oğuzhan KUŞOĞLU